Zaměření společnosti

Níže uvedený výčet představuje stěžejní, avšak nikoliv kompletní, přehled právních oblastí, v nichž naše advokátní kancelář poskytuje právní služby.

Obchodní právo – právo obchodních společností
Obchodní právo – právo závazkové
Právo nemovitostí
Geologické a horní právo
Pracovní právo
Sporná agenda