O nás

FMP advokátní kancelář v.o.s. je advokátní kanceláří se sídlem v Ostravě.

Naše advokátní kancelář poskytuje široké spektrum právních služeb zajišťujících komplexní servis obchodních firem, a to jak významných nadnárodních společností, tak i jednotlivých fyzických osob – podnikatelů i nepodnikatelů. Námi poskytované právní služby zahrnují zejména právo obchodních společností včetně poradenství při zakládání jednotlivých forem společností, realizace fúzí a akvizic, právo závazkové, právo nemovitostí, stavební právo, geologické a horní právo a právo pracovní, jakož i vedení civilních sporů a mimosoudních smírčích jednání.

Naši klienti realizují své obchodní aktivity v různých sférách podnikatelské činnosti. Tato různorodost činností našich klientů vyžaduje nejen samozřejmou perfektní znalost obecných právních předpisů, ale klade zvýšené nároky i na připravenost našeho týmu ke každodennímu studiu specifických právních předpisů vztahujících se k danému oboru.

Základním zájmem naší advokátní kanceláře je všem našim klientům poskytnout rychlé, vysoce kvalifikované právní služby za přiměřené ceny. Za tímto účelem usilujeme u všech našich právníků o provázanost znalosti obecných právních předpisů se specializací na specifické oblasti práva dle potřeb našich klientů.

S ohledem na rostoucí počet přeshraničních obchodních aktivit našich klientů udržuje naše advokátní kancelář širokou síť kooperujících právních firem v celoevropském měřítku a naši právníci jsou zastoupeni v mezinárodních právních organizacích.

Vědomi si skutečnosti, že právní agenda týkající se podnikatelské činnosti jde ruku v ruce s agendou účetní a daňovou, spolupracujeme s daňovými a účetními kancelářemi, které poskytují daňové a účetní poradenství pro významné zahraniční investory v našem regionu.

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v českém, anglickém, francouzském a polském jazyce.

Adresa
Petřkovická 974/5a
725 29 Ostrava – Petřkovice
tel: + 420 731 600 486