O kacelarii

FMP advokátní kancelář s.j. to Kancelaria Adwokacka z siedzibą Ostrava.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy szeroki zakres usług prawnych zapewniających kompletną obsługę przedsiębiorstw handlowych, mianowicie znaczących spółek ponadnarodowych, jak również poszczególnych osób fizycznych – przedsiębiorców. Oferowane przez nas usługi prawne obejmują głównie prawa spółek handlowych włącznie doradztwa w zakresie zakładania poszczególnych form spółek, realizacji fuzji i akwizycji, prawa obligacyjnego, prawa nieruchomości, prawa geologicznego i górniczego, prawa pracy, jak również prowadzenie spraw cywilnych i polubowne rokowania ugodowe.

Nasi klienci realizują swoje sprawy handlowe w różnych sferach czynności gospodarczej. Różnorodność działań naszych klientów wymaga nie tylko doskonałą znajomość podstawowych przepisów prawnych, ale również zdolność naszego zespołu do codziennego studium specjalistycznych norm prawa mających związek z danym zleceniem.

Podstawowe zadanie naszej Kancelarii Adwokackiej to oferowanie szybkich usług prawnych na najwyższym poziomie za odpowiednie ceny. W tym celu wymagamy od wszystkich naszych prawników, aby byli zdolni połączyć znajomość podstawowych przepisów prawa ze specjalistycznymi zakresami prawa odnośnie potrzeb klientów. Podczas świadczenia usług prawnych korzystamy z nowoczesnej technologii komunikacyjnej, która umożliwia błyskawiczne dostarczenie potrzebnej informacji.

Ze względu na wzmożoną transgraniczną działalność gospodarczą naszych klientów utrzymuje nasza Kancelaria Adwokacka szeroką sieć kontaktów ze współpracującymi firmami prawnymi w całej Europie a nasi prawnicy udzielają się w międzynarodowych organizacjach prawnych.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadoma faktu, że agenda prawna dotycząca działalności handlowej jest powiązana z rachunkowością i podatkami, ściśle współpracuje z Kancelarią do spraw podatków i księgowości Auditorská společnost Ostrava s.r.o., która oferuje doradztwo w zakresie podatków i rachunkowości dla znaczących inwestorów zagranicznych w naszym regionie.

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy usługi prawne w języku czeskim, angielskim, francuskim i polskim.

Adresa
Petřkovická 974/5a
725 29 Ostrava – Petřkovice
tel: + 420 731 600 486