Zakres uslug

Wymieniony poniżej spis to podstawowy, jednak nie pełny zakres obszarów prawa, w których nasza Kancelaria Adwokacka prowadzi usługi.

Prawo handlowe – prawo spółek handlowych
Prawo handlowe – prawo obligacyjne
Prawo dotyczące nieruchomości
Prawo geologiczne i górnicze
Prawo pracy
Spory handlowe i arbitraż gospodarczy