Informace pro spotřebitele

FMP advokátní kancelář v.o.s. spotřebiteli poskytuje vždy informaci o ceně za poskytované právní služby či způsob jejího určení, a to před zahájením poskytování služeb spotřebiteli tak, aby cena odpovídala vzájemně sjednaným podmínkám. Výše odměny je stanovena na základě individuální dohody se spotřebitelem, a to s ohledem potřeby a možnosti spotřebitele a rovněž s ohledem na časovou, odbornou náročnost a hodnotu daného případu spotřebitele. Odměna může být dle ujednání se spotřebitelem dohodnuta jako odměna hodinová, odměna pevnou částkou za konkrétní právní jednání, odměna paušální či podílová. Není-li odměna výslovně sjednána, pak je tato stanovena v souladu s vyhláškou Ministerstva spravedlnosti ČR č. 177/1996 Sb., Advokátní tarif. Spotřebitel je oprávněn smlouvu s FMP advokátní kancelář v.o.s. vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu.

Mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů, je pověřena Česká advokátní komora. Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.